اردیبهشت 19, 1396 12:50 Asia/Tehran [Updated: مهر 15, 1398 18:50 Asia/Tehran]

پرچم، نمادی مقدس از ملتی بزرگ است که جان خود را برای دفاع از خاک میهمن می دهند.

کلیدواژه

کامنت