ایران پرس: صدور حکم بی‌گناهی یک جوان آمریکایی که در اعتراضات ضد نژادپرستی سال گذشته دو نفر را به قتل رساند، باعث شکل گرفتن موج تازه‌ای از اعتراضات در این کشور شده است.

هیئت منصفه، «کایل ریتنهاوس Kyle Rittenhouse» هجده ساله را درباره تمام اتهامات یعنی دو مورد قتل و مجروح کردن فرد سوم و دو مورد به مخاطره انداختن امنیت تظاهرات ازطریق ایجاد حریق، شورش و سرقت در  25 اوت 2020 در منطقه "کنوشا Kenosha" در ویسکانسین بی‌گناه دانست.

تصمیم این دادگاه به یک جنجال تازه در آمریکا تبدیل شده و بار دیگر مساله نژاد پرستی و حمل سلاح را در مرکز توجهات قرار داده است.

در واقع این حکم آن چنان ناعادلانه، یک طرفه و نژاد پرستانه بود که ریتنهاوس پس از شنیدن حکم دادگاه نتوانست احساسات خود را کنترل کند و از شدت خوشحالی به گریه افتاد.

وی در پاسخ به اتهامات وارده مدعی شد که صرفا قصد دفاع از خود را داشته است. اما در بیرون از دادگاه صد ها معترض پس از شنیدن حکم با در دست داشتن دست نوشته و پلاکاردهایی اعتراض خود به حکم صادر شده را نشان دادند.

این جوان سفیدپوست و نژاد پرست آمریکایی به یک شخصیت محبوب در بین راستگرایان افراطی آمریکا تبدیل شده و حتی "دونالد ترامپ" نیز از وی ستایش کرده بود. در واقع حکم دادگاه آمریکایی در تبرئه او نشان دهنده تداوم نژاد پرستی و برخوردهای دوگانه سیستم قضایی آمریکا با سفید پوستان و سیاه پوستان است.

نگاهی به موارد مشابه در سال های قبل نشان می دهد که پلیس و دادگاه های آمریکا درصورتی که یک سیاهپوست با جرائمی مشابه به عنوان متهم در مقابل دادگاه قرار می گرفت، رفتار بسیار خشن تر و متفاوتی از خود بروز می‌دادند.

همین مساله باعث واکنش شدید نهادهای متعلق به سیاه پوستان شده است. از جمله انجمن سیاهپوستان کنگره در واکنش به این حکم در بیانیه‌ای اعلام کرد: این منصفانه نیست که سیستم قضایی ما به یک شورشی مسلح اجازه دهد که آزاد شود. سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: واقعیت دردناک حاکی از آن است که سیستم کیفری کشور و جامعه آمریکا مبتنی بر برتری سفیدپوستان و نژادپرستی علیه سیاهپوستان است.

اکنون این احتمال وجود دارد که با توجه به حکم ناعادلانه دادگاه آمریکایی و تبرئه یک سفید پوست راستگرای افراطی که در کمال خونسردی دو نفر را به قتل رسانده و اقدامات مخرب زیادی نیز مرتکب شده است، در روزهای آتی شهرهای آمریکا بار دیگر به عرصه تقابل راستگرایان افراطی و حامیان حمل سلاح با سیاهپوستان و حتی مهاجرین لاتین تباری تبدیل شود که معتقدند سیستم قضایی آمریکا برخورد تبعیض آمیزی در برابر رنگین پوستان دارد و پرونده ریتنهاوس هم آخرین نمونه در این زمینه است.

در سال های اخیر به ویژه در دوره ریاست جمهوری "دونالد ترامپ" با توجه به نگرش های راستگرایانه و نژاد پرستانه وی، نژاد پرستی و خشونت های نژادی در آمریکا گسترش زیادی یافت. ترامپ یکی از بزرگترین حامیان جنبش های برتری سفیدپوستان بود به طوری که بارها از جنبش های ضدنژادپرستی مانند "جان سیاه پوستان مهم است" انتقاد کرد.

تبعیض نژادی و نژادپرستی همواره به عنوان یک مسأله مهم در جامعه آمریکا مطرح بوده است. "علیرضا رضاخواه" کارشناس سیاسی می گوید: نژاد پرستی، یک مسئله ریشه دار، تاریخی و حتی بخشی از هویت فرهنگی آمریکا است. تفکر آمریکایی اساسا مروج نژاد پرستی آشکار و پنهان و تحقیر رنگین پوستان و تلقی آنها به عنوان شهروندان درجه دو است.

در واقع در برهه کنونی با گسترش روز افزون جنبش ها و گروه های سفید پوست برتر پندار در کشورهای غربی به ویژه در آمریکا، سیاه پوستان و لاتین تبارها بیش از پیش در معرض خشونت و تبعیض نژادی قرار گرفته اند.

نویسنده: سيدرضا مير طاهر

 بیشتر بخوانید:

هشدار درباره خطر فزاینده خشونت و نژاد پرستی در آمریکا

وعده‌های بی‌نتیجه بایدن برای کاهش نگرانی‌ها از نژادپرستی در آمریکا