در آیین استقبال رسمی از ناوگروه 86 ارتش جمهوری اسلامی ایران که صبح یکشنبه در بندرعباس با حضور فرماندهان نظامی برگزار شد؛ فاطمه حسن پور و امیرعلی تختی، دو تن از فرزندان دریادلان، دلنوشته‌های خود خطاب به پدران دریایی ناوگروه را اجرا کردند.

ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، متشکل از ناوشکن دنا و ناو بندر مکران روز شنبه و پس از ۸ ماه دریانوردی و کسب یک موفقیت تاریخی برای کشور در اسکله بندرعباس پهلوگیری کرد.