مرداد 1401 وقتی «عملیات بزرگ» موساد با استفاده از نیروهای کومله در مراکز حساس صنعتی اصفهان با شناسایی و دستگیری تروریست‌ها به شکست و رسوایی سخت برای صهیونیست‌ها منجر شد؛ رئیس میز ایران در موساد و کلیه همکاران وی پس از چند روز برکنار شدند. در این ویدیو مقدمات زمینه چینی برای عملیات بزرگ خرابکاری در ایران را ببینید؛