پذیرایی در موکب‌های مسیر پیاده روی اربعین تنها منحصر به غذاهای عربی یا ایرانی نیست. حالا پای پیتزا ایتالیایی هم به موکب‌های اربعینی باز شده است.