لندن- ایران‌پرس: ده‌ها هزار نفر از قشرهای مختلف مردم و اعضای سازمان و نهادهای مختلف زیست محیطی در بریتانیا، بزرگترین تظاهرات سال جاری میلادی را در لندن برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری ایران‌پرس، تظاهرکنندگان روز جمعه ضد سیاست‌های دولت بریتانیا در زمینه محیط زیست از جمله گسترش استفاده از سوخت‌های فسیلی به خیابان‌های مرکزی لندن آمدند و به این سیاست‌ها اعتراض کردند.

تظاهرکنندگان در لندن بر توجه دولت بریتانیا بر حفظ و توسعه محیط‌ زیست تاکید کردند.

117