در پادکست امروز درباره سفر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان به لبنان و دیدار وی با سید حسن نصرالله و دیگر مقامات لبنانی و همچنین ابراز تسلیت ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه به دولت و ملت پاکستان بشنوید.