10 اردیبهشت مصادف با سالروز اخراج پرتغالی های از تنگه هرمز و خلیج فارس است که بر همین اساس این روز، روز ملی خلیج فارس نام گذاری شده است.