تیر 09, 1399 11:10 Asia/Tehran [Updated: تیر 09, 1399 11:22 Asia/Tehran]
  • سیستم را آتش می‌زنیم 

ایران پرس: با ادامه اعتراضات اجتماعی در امریکا، برخی از چهره های شاخص معترضین، نظام سیاسی در این کشور را به سرنگونی و جایگزینی با نظام دیگر تهدید کردند.

امیرعلی ابوالفتح - هاوک نیوسام، از رهبران جنبش اعتراضی "جان سیاهپوستان ارزش دارد " در گفت و گو با فاکس نیوز هشدار داد:«اگر دولت آمریکا مطالبات معترضان آمریکایی را برآورده نسازد، مردم، سیستم سیاسی را به آتش خواهند کشید و سیستم دیگری را جایگزین خواهند کرد.» 

در 30 روز اعتراضات گسترده ضد تبعیض‌نژادی و اعمال خشونت پلیس درپی مرگ دلخراش جورج فلوید، این برای نخستین بار است که یکی از چهره های شناخته شده معترضین، آشکارا از انقلاب و تغییر رژیم در امریکا سخن به میان آورده است.

 

تا پیش از این چنین به نظر می رسید که معترضان صرفا درپی کاهش نژادپرستی در جامعه، رفع نابرابری ها و اصلاحات در ساختار  پلیس امریکا هستند اما اتخاذ سیاست مشت آهنین از سوی دولت فدرال امریکا به ریاست دونالد ترامپ و همچنین، ازسوی برخی فرمانداران، جنبش اعتراضی مردم امریکا را به سمت مطالبات و اقدامات رادیکال سوق داده است.

به عنوان مثال، در هفته های اخیر، حمله به مجسمه های افراد تاریخی به دلیل نقش آنان در ایجاد نظام برده داری و استمرار تبعیض نژادی در این کشور شدت گرفته است.

اعتراض، انقلاب یا جنگ داخلی؟

در حالی که پیش از این، اعتراضات اجتماعی علیه رفتار خشن و تبعیض آمیز پلیس و دادگاه ها در پی قتل رنگین پوستان توسط "پلیس های قاتل"، عمدتا به شکل تجمعات آرام و مسالمت آمیز در خیابان ها انجام می گرفت. 

اما تشدید بحران‌های اجتماعی طی دو دهه گذشته، تلاش نظام سیاسی برای نادیده گرفتن مطالبات مردمی، اعمال خشونت از سوی دولت و ناامیدی عمومی از اصلاح امور، جامعه امریکا بیش از پیش ملتهب کرده است.

به همین دلیل، به تدریج استفاده از واژه " انقلاب" در ادبیات سیاسی روزمره مردم امریکا افزایش یافته است و همزمان نیز، عبارت "جنگ داخلی" برای توصیف آینده سیاسی امریکا به کار می رود. 

با این حال، فارغ از این که آینده امریکا " انقلاب" یا "جنگ داخلی" خواهد بود، بی توجهی به مطالبات انباشته شده در جامعه، شرایط بغرنج و پیچیده ای را در این کشور رقم خواهد زد.

این مطالبات نیز صرفا به موضوعات نژادی محدود نیست.

در حال حاضر نارضایتی از انواع نابرابری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، صدها هزار شهروند معترض را به خیابان ها کشانده است.

این درحالی است که تعداد بسیار بیشتر از مردم امریکا از وضع موجود ناراضی هستند اما ترجیح می دهند در اعتراضات خیابانی شرکت نکنند.

عمده ترین مطالبات مردمی در امریکا نیز رفع فقر، رفع نابرابری درآمدی، رفع نابرابری نژادی و نابرابری جنسیتی است.

همچنین مبارزه با مظاهر فساد از جمله فساد مالی و فساد اخلاقی سیاستمداران به همراه نفی غلبه ساختار اولیگارشی مالی بر نهادهای سیاسی از دیگر خواسته های معترضان به شمار می آید.

به هر حال در دو دهه گذشته، این مطالبات در قالب جنبش های اجتماعی "تسخیر وال استریت" و "جان سیاهان ارزش دارد" مطرح شده است اما اگر این مطالبات ازسوی سیستم نادیده گرفته شود، چه بسا در نهایت اتفاقی رخ دهد که هاوک نیوسام در گفت و گو با فاکس نیوز مطرح کرد و آن این که " مردم، سیستم سیاسی را به آتش خواهند کشید و سیستم دیگری را جایگزین خواهند کرد."

بیشتر بخوانید:

انتشار تصاویر فجیعی از درگیری‌ها در شهرهای مختلف امریکا

نگرانی‌های پنتاگون از تهدیدات ترامپ در برخورد با اعتراضات اخیر

اعتراضات ضدنژادپرستی در آمریکا، دلایل و مخاطرات

کلیدواژه

کامنت