اردیبهشت 17, 1402 18:45 Asia/Tehran [Updated: اردیبهشت 18, 1402 10:30 Asia/Tehran]

به گفته مدیرعامل شرکت تجهیزات تهویه مطبوع سعید، میزان مصرف انرژی تجهیزات و دستگاه های جدید تهویه هوا و کولرهای صنعتی ، به میزان قابل توجهی کاهش یافته و قیمت آن یک پنجم مشابه خارجی آن است.

کلیدواژه