خرداد 03, 1402 18:08 Asia/Tehran [Updated: خرداد 03, 1402 18:08 Asia/Tehran]

صوت کمتر شنیده شده از نخستین پیام بی‌سیم به ‎ قرارگاه فتح، هنگام ورود رزمندگان به ‎خرمشهر را میشنوید.

صدای احمد کاظمى از نخستین پیام بی‌سیم، هنگام ورود رزمندگان به خرمشهر؛ آقا میگم من تو شهرم...

سوم خرداد 1361، خرمشهر پس از 578 روز اشغال آزاد شد.

 

کلیدواژه