فروردین 21, 1396 19:53 Asia/Tehran [Updated: آذر 09, 1400 15:59 Asia/Tehran]

محقق ومترجم فریدونشهری ترجمه نهج البلاغه را به زبان گرجی به پایان رساند.

به گزارش پارس تودی، امامقلی باتوانی محقق ومترجم این اثر گفت : ترجمه موضوعی نهج البلاغه به زبان گرجی زیرنظربنیاد نهج البلاغه قم انجام ،و برای این منظور ازکتاب گزیده  موضوعی نهج البلاغه اثرسیدجمال الدین دین پرور استفاده شده است.

وی افزود: باتوجه به اهمیت محتوای نهج البلاغه بیش ازدو و نیم سال تحقیق و مطالعه در اصطلاحات تخصصی نهج البلاغه انجام شده و این ترجمه بعد از چاپ درمجامع بین المللی قابل ارائه است.

امامقلی باتوانی محقق ومترجم فریدونشهری پیش ازاین هم قرآن کریم را به زبان گرجی ترجمه و با شمارگان دو هزارجلد منتشر کرد.

کلیدواژه