شامگاه دوشنبه تکانه های شدید باعث ایجاد لرزش در بخش های از شهر خرم آباد شده است.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، مهدی پازوکی مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان گفت: موضوع لرزش زمین در حال بررسی است اما تاکنون وقوع زلزله محرز نشده است.

پازوکی همچنین با بیان اینکه موضوع شنیده شدن صدای انفجار در خرم آباد در حال بررسی است، افزود: جای هیچ‌گونه نگرانی نیست، مردم نگران نباشند.125