ایران پرس: نتایج انتخابات پارلمانی کویت حاکی از پیشتازی مخالفان، موفقیت بی‌سابقه شیعیان و راه‌یابی دو نامزد از زندان به پارلمان است.

مجلس شورای ملی کویت در 23 ژانویه 1963 تأسیس شد. انتخابات پارلمانی کویت روز گذشته 29 سپتامبر در پنج حوزه انتخابیه برگزار شد. این هفدهمین انتخابات پارلمانی کویت و همچنین دومین انتخابات پارلمانی در دوره «نواف الاحمد الجابر الصباح» امیر کنونی این کشور است که سپتامبر 2020 به این مقام رسید.

دوره پارلمان در کویت 4 ساله است، اما عمر پارلمان گذشته که دسامبر 2020 و تنها سه ماه پس از روی کار آمدن «نواف الاحمد الجابر الصباح» تشکیل شده، تنها 20 ماه بود و پارلمان در ماه اوت گذشته به دلیل اختلاف با قوه مجریه توسط امیر کویت منحل شد.

پارلمان کویت برخلاف دیگر پارلمان‌های عربی، پارلمانی فعال و تأثیرگذار است. پارلمان کویت از اختیارات قانون‌گذاری و نظارت قوی برخوردار است؛ به گونه‌ای که هر نماینده می‌تواند نخست‌وزیر و یا هریک از وزرا دولت را استیضاح کند.

در این حالت، پرونده به امیر کویت ارجاع داده خواهد شد و این احتمال وجود خواهد داشت که کابینه دولت به کلی برکنار شود. بنابراین به دلیل این تأثیرگذاری، پارلمان از جایگاه مهمی در ساختار قدرت کویت برخوردار است.

در این انتخابات، 313 نامزد از جمله 22 زن برای کسب 50 کرسی رقابت کردند. در این دور از انتخابات پارلمانی کویت، 795 هزار و 920 نفر واجد شرایط رای دادن بودند.

شبکه الجزیره قطر در تحلیل نتایج انتخابات پارلمانی کویت، آنرا در چند بُعد غافلگیرکننده توصیف کرد:

اول: مخالفان حدود 60 درصد از کرسی‌های پارلمان کویت را در اختیار گرفتند و 30 نامزد اپوزیسیون از جمله «احمد السعدون» رئیس پیشین مجلس در این انتخابات پیروز شده‌اند.

دوم: شیعیان کویت موفق شدند 10 کرسی را به دست آوردند که بی‌سابقه بود. شیعیان در انتخابات پارلمان پانزدهم و شانزدهم تنها شش کرسی را در اختیار داشتند.

سوم: دو نامزد هم از زندان موفق شدند به پارلمان راه پیدا کردند که یکی از آنها محکوم به دو سال زندان است.

چهارم: زنان که در پارلمان گذشته هیچ سهمی نداشتند، در پارلمان جدید دو نماینده خواهند داشت.

پنجم: تنها دو نامزد جریان سلفی نیز توانستند در این انتخابات پیروز شوند.

ششم: تنها 23 نماینده پارلمان سابق کرسی‌های‌شان را حفظ کرده و 27 نماینده جدید وارد پارلمان شدند.

با توجه به این نتایج، می‌توان گفت پارلمان جدید با پارلمان سابق یک وجه اشتراک دارد. پارلمان سابق نیز در مقایسه با پارلمان پانزدهم شاهد تغییر 60 درصدی در ترکیب بود و اکنون پارلمان جدید نیز شاهد تغییر 54 درصد نمایندگان است که این تغییر بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی پارلمان تأثیر خواهد گذاشت.

نتایج نشان می‌دهد ساختار حاکمه کویت هیچ دخالتی در جریان و روند انتخابات که به کدام سو برود انجام نداد.

با توجه به نتایج انتخابات و ترکیب پارلمان دور از انتظار نیست که عمر پارلمان جدید نیز به 4 سال نرسد. با وجود این، کویت در زمره باثبات‌ترین کشورهای عربی منطقه غرب آسیا است و نتایج انتخابات از وجه مردمی و همچنین اقتدار حکومت کویت کم نمی‌کند.

نویسنده: سيدرضی عمادی

117