شهریور 13, 1400 16:09 Asia/Tehran [Updated: شهریور 30, 1400 14:34 Asia/Tehran]

میراث دو دهه اشغالگری امریکا در افغانستان چه بود وقتی بیست سال حضور 140 هزار نفری نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، حاصلی جز افزایش ناامنی، فقر، تولید و قاچاق مواد مخدر و گسترش تروریسم نداشته است. 

کلیدواژه